“Citizen Havel” 13. marts 19:00. På fredag begynder festivalen 7BEST i Randers med den store film om Václav Havel, som Tue Steen Müller kommenterer og diskuterer med publikum. Fra hans katalogtekst dette citat:

“… Det er her – i 1993 – at filmen starter midt i et møde mellem Havel og hans rådgivere, i en af mange tilsyneladende ganske afslappede og åbne rådslagninger om hvad præsidenten skal sige og forholde sig til og hvordan han skal stå og se ud og hvad der ellers hører sig til.

Sådan cirka 20 minutter varer dette møde indtil meddelelsen kommer om at parlamentet har valgt ham. Det dækkes med et årvågent, bevægeligt kamera, vi er til stede, vi kommer tæt på Havel fra starten, og det er tydeligt, at forsamlingen kender filmholdet og føler sig trygge ved dets tilstedeværelse.

I 12 år fulgte Pavel Koutecky og hans hold Havel, i det offentlige og i det private rum og ud af det er kommet en helt vidunderlig, morsom og gribende fortælling om en helt vidunderlig mand, der hele vejen igennem beholder sin integritet og viser at den ærlige og kærlige mand naturligvis ikke kan undgå at løbe ind i problemer, når han skal have med politik at gøre. Specielt da han filmen igennem skal have med den nuværende præsident, det politiske dyr Vaclav Klaus at gøre…”

Tue Steen Müller: 7BEST – et essay om syv film, FOF-Randers, 2009, 32 sider. Kan erhverves på festivalen eller bestilles hos FOF til@fof-randers.dk

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821