I morgen 15:00 køres Juraj Lehotskys “Blind Loves”. Om den hedder det blandt andet i katalogteksten:

… Hvordan fortæller man fire kærlighedshistorier, som har det til fælles, at de elskende er blinde? Hvordan kommer man tæt på sine karakterer uden al den velmenende gumpetunghed, som normalt klæber til film om blinde, hvor det sociale aspekt – jamen hvordan klarer de sig dog – er i centrum.

Juraj Lehotsky valgte episodefilmen, som vi kender så godt fra Eric Rohmer. Fire episoder, fire hovedkarakterer, fire kærlighedhistorier, fire kærlighedserklæringer fra en ung instruktør, som demonstrerer en helt fantastisk modenhed med sin fortælling.

Det starter med Peter. Han og konen er blinde og instruktøren overstår straks det banale – hvordan bevæger de sig rundt i lejligheden? Informativt. Klip til Peter der i slapstickkomedie-stil nærmest falder ned ad gaden i en herlig billedkomposition. Humoristisk tone. Så Peter ved klaveret, han underviser blinde børn. Informativt igen. Og så en lille fugl på klaveret og over vinduespanelet. Som ikke er der for at være fyld men fordi steminingen i scenen skal anslås, instruktørens holdning til sin hovedkarakter. Tilbage til Peter, der hører fjernsyn og gætter sig til hvor mange meter skihopperne springer. Og senere konen der tager mål til en sweater, som hun skal strikke til sin mand. Peter komponerer musik og instruktøren lader ham være optaget af Jules Vernes Rejse til Jordens Midte – og digter herligt videre ved at lade ham være undervands i en animationssekvens, som henter sin inspiration i tjekkiske Karel Zemans film…

Juraj Lehotsky: Blind Loves, Slovakiet, 2008. På FOF filmfestival i Randers. Tue Steen Müller: 7BEST – et essay om syv film, FOF-Randers, 2009, 32 sider. Kan erhverves på festivalen eller bestilles på FOF til@fof-randers.dk  

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821