Ada Bligaard Søby: Complaints Choir

Ada Bligaard Søbys tidligere film hænger så tydeligt sammen, i sujet, i billedsyn, i opfindsomt konstrueret anderledeshed. De er så selvfølgeligt til stede i tiden nu. Det sted, de vælger at være til stede. Hele rækken er præget af hendes signerende blik. Nu sker der noget andet. Det personlige blik stiller hun i sin nye film til rådighed for en bunden opgave, en redegørelse for og en skildring af det internationale projekt Complaints Choirs art projekt. 

Filmen følger to finske korinstruktører, Tellervo og Oliver Kalleinen til Singapore og til Chicago, hvor de sætter Complaints Choir forestillinger op. I Chicago lykkes det at komme igennem, men i Singapore forbyder myndighederne at opføre den færdige samarbejdede klagesang offentlig.

Filmen slår således meget aktuel ind i den stadigt voksende Complaints Choirs verdensomspændende bevægelse.

Ada Bligaard Søby: Complaints Choir, Danmark 2009. 56 min. Produceret af Fine & Mellow production@finemellow.dk www.finemellow.dk Filmen bliver vist i konkurrenceprogrammet på CPH:DOX første gang 7. november 21:30 i Grand Teatret.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821