Carsten Foldbæk: Med døden som makker

Jeg synes, det er uheldigt, at DR2 og Carsten Foldbæk leverer os dokumentarisk sjusk og blot i slutteksterne indrømmer, at billederne ikke passer til det, som fortælles. Det er så synd at billeddække Helge Hansens fornemme fortælling med et arkivmateriale så genbrugt og genbrugt eller misvisende eller direkte utroværdigt, så den forvirrende aflæsning af det næsten overskygger hans reelle og autentiske tilstedeværelse i billedet, en medvirkende-præstation, som fortjener at stå alene uden forstyrrelse, med mindre arkivmaterialet er udsøgt sjældent og hundrede procent dækkende. Man var altså blevet klar over svagheden, der var et skilt, som undskyldende fortalte at dækbillederne ikke nødvendigvis havde med de begivenheder at gøre, som Helge Hansen fortalte om. Jeg vil opfordre DR2 til at få den dokumentar rettet eller klippet om og sendt igen i den historisk og topografisk korrekte ramme og billeddækning, den fortjener.

Helge Hansen er tidligere modstandsmand og overlevede tortur, dødsdom og Neuengamme-ophold. Han er en præcis og klar og usentimental fortæller, og han er selvfølgelig den egentlige autor til det trods alvorlige fejl, han ikke er skyld i, gribende og seværdige fortælling.  

Carsten Foldbæk: Med døden som makker, Danmark, 54 min. DR2 dokumentar, kan ses på 

http://www.dr.dk/NU/playerrett/#/med-doeden-som-makker/7536  

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821