Cæcilia Holbek Trier: Tomme rum

Jeg var så skeptisk på forhånd, men allerede første scene med Holbek Trier alene og tæt talende til kameraet gjorde mig rolig. Hvilken sikkerhed, hvilken kompetence! En blid søgende myndighed. En naturlig tøven foran den tanke som lige skal finde sit sprog – som når det kom var autentisk nærvær og præcision. Det er altså en god film, en rigtig god film og en dejlig film, hun har lavet med sig selv og sine to børn.

Pernille Bech Christensens elegante klip formår for mig at se i dyb overensstemmelse med instruktørens som personligt reflekterende og alle vegne og alting arrangerende (instruerende) at tegne i hvert fald tre (opdagede jeg) forløb, tre fortællinger i filmens nutid, dertil, ved yderligere indskud af tilbageblik ved en righoldig samling familiefilm at tegne tre karakterer i udviklig og samspil, en moder og to døtre i deres rum og erindring, nogle dage nu frem mod denne 18-års fødselsdag, og årene tilbage til døtrenes fødsler. Det er imponerende og meget smukt gjort.

Cæcilia Holbek Trier: Tomme rum, 2008, DR2 i aftes. Foto: Cæcilia Holbek Trier og Katia Forbert Petersen, klip: Pernille Bech Christensen. Produktion og distribution: Sfinx Film/TV info@sfinx-film.dk

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821