Christian Braad Thomsen: Hjemstavnsfilm

DVD-sættet består af en god film, en modig film og en fremragende film. Den sidste et mesterværk og absolut klassiker i dansk filmhistorie. Morten Korch – solskin kan man altid finde fra 1999 er simpelthen en god film, som sætter mandens forfatterskab på plads. Hvor mindets blomster gror fra 1991 er en solid biografisk film, på mange måder i slægt med den fremragende Karen Blixen film og en minimalistisk elegi over den tabte kultur modigt konstrueret af bare to lydelementer, Kraftwerks musik og fortællerstemmens drama samt to billedelementer, en bilrejses monotoni og en række familiebilleders almindelighed, dristigt insisterende på at komme mig ved, hvilket naturligvis i den grad lykkes. Og så Herfra min verden går fra 1976, som er hovedværket, igen en elegi, denne gang i det på alle måder store format. En sådan film var ikke set før dengang, en sådan film er ikke set siden. Den er oprørende og uforglemmelig.  

Det afgørende vigtige ved disse film er i dag, tror jeg, det, som Braad Thomsen skriver i dvd-udgivelsens ledsagetekst om sproget. Ja, som med Jørgen Vestergaards på de fleste andre måder fuldstændig anderledes film har det først og sidst noget med sproget at gøre. Det bliver jeg nødt til lige at tænke videre over… men jeg er dog klar over, at Braad Thomsen ikke havde kunnet lave dem på københavnsk eller engelsk (det har han gjort med andre), for de integrerer et særligt sind, som alene findes på den egn, på disse egne… Filmene lever i det jyske sprog, ja, også den om Morten Korch, for hans historie foregår i biografen i Skanderborg og iagttages fra den kant. Som fynsk og eksotisk. 

Braad Thomsen ser i sin tekst de tre film som personlige sejre, jeg ser dem som kulturelle monumenter over det land. De film har jo ikke en skid med kopis i den thomsenske stald at gøre, i hvert fald ikke længere. De har med mit Jylland at gøre. Al tid.   

Christian Braad Thomsen: Hjemstavsfilm, 50 + 50 + 80 min., 2009. Another World Entertainment.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821