Cinéma du Réel 5

Min anden festival favorit var Aljona Poluninas “The Revolution That Wasn´t” med Anatoly, som en kort periode greb magten og partiformandskabet i det russiske kommunistparti og havde gyldne dage som en af lederne af demonstrationerne mod Putin. Han mistede imidlertid kammeraternes tillid og blev skubbet ned til menigt partimedlem. Så vendte han sig indad og søgte Kirkens fællesskab. Og oppositionen mod Putin, kommunistpartiet og “Det andet Rusland” tabte jo valget.

Polunias film besidder fra først til sidst en fuldstændig sikker styring af casting, set-design, iscenesættelse og fotografi i rekonstruktioner og reportageplanlægning og -indsats. Jeg er spændt fast i denne intellektuelle diskussion og kamp lige ud af de russiske romaner, i disse begivenheder, hvis udfald jeg jo kender. Moderne russisk politisk historie skildret som dokumentarisk thriller til fem penne..

Aljona Polina tog afgang fra universitetet i Moskva 2004 efter studier i kunst, arkitektur og design samt film med filmen “Yes Death”.

Estland 2008, 96 min. Produktion og distribution: Matila Röhr Productions og Kuukulgur Films jaak@kuukulgur.ee Filmen modtog i forgårs to af Cinéma du Réels specialpriser, det franske nationalbiblioteks pris og den røde komites pris.      

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821