Cinéma du Réel 7

Med sit kamera på skulderen er instruktøren på sentimental rejse hjem til sin molesterede by. Han møder som de første tre drenge, som præcist og bevægende nøgternt viser om i ruinerne. Her boede deres navngivne handlende, naboer, skolekammerater. De er væk nu. Nogle helt væk. Og så møder han med sit aldrig moraliserende eller sentimentale kamera – muntert, ja, muntert faktisk – sin fantastiske mor, sin flittige bror og sin solide søster.. Vi bygger bare op igen, siger de, siger man der i byen. Broderen er i gang med at plante figentræer.

Hassan Zbib har eksamen fra det libanesiske universitet, fakultetet for kunstvidenskab og i 1987 fra École Supérieure d’Études Cinématographiques i Paris. Har siden 1988 arbejdet som filmreporter for en række tv stationer. Han har produceret to kortfilm derudover. 

Hassan Zbib: “Creative Chaos: Round One”, Libanon / Irland / Frankrig 2008, 66 min. Distribution: hzbib@yahoo.com

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821