Cinéma du Réel 8

Mesteren lader en stedfortrædende mester åbne sin film. Med en gedigen og flot reference til Jørgen Leth og Dan Holmberg blander den fortællende bartender byens foretrukne drink. Udvider billedet til begyndelsen til en krønikeskrivning på film, det store essay om byen. Som Pessoas Lissabon, Magris’ Triest, Pamuks Istanbul. Her blot den bortrejste og her tilbagevendendes beskrivelse, to perspektiver altså. Byernes poetiske historie ligger der bare, ser det ud til. Lige til at samle op.

Mesteren og kronikøren er Heddy Honigmann, byen er Lima, filmen hedder “El Olvido”, og hendes greb er iagttagelsen, det at se, at se, at se, som hun sagde efter kørslen. Valget af medvirkende har været det næste, castigen af en perlerække af artistiske dygtigheder, akrobater, jonglører, tjenere, en digter og altså en bartender, som sættes – og det er det tredje greb – underholdende, ja, meget, meget morsomt i modsætning til de uduelige politikere, de latterlige præsidenter, som fremstilles i en kedsomhedens række af ens tv reportager fra edsaflæggelserne. Ægte kompetace over for falsk storhed. Der er så grimt i parlamentet. Ustandselig finder Honigmanns kamera skønheden i de ærlige ansigter, almindelige, ja, de fleste fattige, nogle meget fattige..

El Olvido var på Magnificent 7 i år. Honigmann har tidligere vavet en film om sin by Lima, “Metal og melankoli”, også et mesterværk, som man husker fra Statens Filmcentrals distribution.  ¨¨ 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821