CPH:DOX 2015 NB /3

Journalistik på film på CPH:DOX. Det stiller voldsomme krav til en tilskuer som mig. Jeg bliver nødt til at undersøge titlerne og især instruktørerne én for én, for der er en hurtighed over det materiale, disse værker, som hvert og et slår ned i nyhedsstrømmen og udvider en begivenhed, en problemstilling, skildrer et menneske i en bestemt dags belysning og truer med i aktualiternes stadige vekslen hurtigt at forsvinde igen. Jeg ved at dette opmærksomhedssvigt jævnligt rammer mig, når jeg folder avisen sammen, så det er i en nervøs uro, jeg kigger ned over listen over de udvalgte film i den kategori: er der noget jeg har glemt?

”Årets F:ACT Award er festivalens pris for dybdeborende dokumentarjournalistik.” Jeg smager på formuleringen, på betegnelsen for en genre, jeg altid selv har svært ved at give navn. Men Camilla Henriet uddyber for mig, ” CPH:DOX dedikerer hvert år en pris til film, der bevæger sig i feltet mellem dokumentarisme og dybdeborende journalistik. I år er 10 film nomineret og det er både med danske og internationale film på programmet.” (Camilla Henriet…, CPH:DOX)

“F:ACT Award is the festival prize for investigative documentary journalism. Each year CPH:DOX dedicates a prize to films that lie in the area between documentary and investigative journalism. This year 10 films are nominated – both Danish and international.” (Camilla Henriet…, CPH:DOX)

Her er hele listen, det er vigtigt det her, jeg skal sætte NB en del steder. Efterhånden som jeg får googlet og kommer i tanker om:

Among the Believers af Hemal Trivedi & Mohammed Ali Naqvi (PK) En chokerende insider-rapport fra den radikale islamismes mørke maskinrum, i et møde med hjernen bag den mest ekstremistiske jihad-skole i Pakistan.

Citizen Khodorkovsky af Eric Bergkraut (CH/DE/RU)Kampen for et åbent Rusland ifølge landets mest markante oppositionspolitiker – den stenrige, kontroversielle oligark Mikhail Khodorkovsky.

Deprogrammed af Mia Donovan (CA) Kidnapning og omvendt ‘mind control’? Mød en flamboyant og kontroversiel ekspert i at omvende hjernevaskede sektmedlemmer og radikaliserede unge.

Dreaming of Denmark af Michael Graversen (DK) Ankommet til Danmark som 15-årig, smidt ud igen i en alder af 18. En afghansk teenagers liv som flygtning i en stærk og personlig film.

Intet bliver som før af Naomi Klein & Awi Lewis (CA/US) Klimakrisen er ikke bare vor tids største udfordring. Den er også vores største mulighed for at ændre verden. Naomi Klein forklarer hvordan.

Je suis Charlie af Daniel Leconte, Emmanuel Leconte (FR) Tragedien, efterspillet og den demokratiske krise efter angrebet på Charlie Hebdo oprulles i den ultimative film om det ikoniklastiske ugeblad.

Motley’s Law af Nicole Horanyi (DK) En kvindelig forsvarsadvokat i Afghanistan tvinges til at tage en beslutning om sit idealistiske arbejde, der vil ændre hendes liv for altid.

Sugar Coated af Michèle Hozer (US) Hvad er sundt, og hvad er sandt? En film, der vil få dig til at tænke over, hvad du spiser – og hvem, der har bestemt, hvad der er i maden.

Town on a Wire af Uri Rosenwaks og Eyal Blachson (IL) Det dokumentariske svar på ‘The Wire’. En rapport fra en israelsk grænseby i total opløsning, hvor fremtiden er i hænderne på en enkelt mand.

(T)error af Lyric R. Cabral og David Felix Sutcliffe (US) Undercover på begge sider (!) af USA’s kontroversielle kamp mod terror, hvor balancen er hårfin imellem at forhindre forbrydelser – og selv at skabe dem.” (CH, CPH:DOX)

http://cphdox.dk/content/cphdox-offentliggør-de-nominerede-film-i-årets-fact-award

NB I MARGENEN

I første omgang bliver det Naomi Kleins og Awi Lewis’ film, som jeg selvfølgelig skal se, dernæst Nicole Horanyis som jeg venter mig meget af. Og især glæder jeg mig til Eric Bergkrauts Citizen Khodorkovsky. Jeg husker hans Letter to Anna (2008) for dens følsomhed og klogskab og omhu, dens langsomme alvor.

”THE NOMINEES

(T)error by Lyric R. Cabral & David Felix Sutcliffe (US) Undercover on both sides (!) of America’s controversial fight against terrorism, where the line between preventing crimes and creating them is very fine.

Among the Believers by Hemal Trivedi & Mohammed Ali Naqvi (PK) A shocking insider report from the dark engine room of radical Islam, in an encounter with the mastermind behind the most extremist jihad school in Pakistan.

Citizen Khodorkovsky by Eric Bergkraut (CH/DE/RU) The struggle for an open Russia, according to the country’s most prominent opposition politician – the wealthy, controversial oligarch Mikhail Khodorkovsky.

Deprogrammed by Mia Donovan (CA) Kidnapping and reverse mind control? Meet a flamboyant and controversial expert in converting brainwashed cult members and radicalised youth.

Dreaming of Denmark by Michael Graversen (DK) Arrived in Denmark at the age of 15, thrown out again at the age of 18. An Afghan teenager’s life as a refugee in a powerful and personal film.

This Changes Everything by Naomi Klein & Awi Lewis (CA, US) The climate crisis is not just today’s biggest challenge. It is also our greatest opportunity to change the world. Naomi Klein explains how.

Je suis Charlie by Daniel Leconte, Emmanuel Leconte (FR) The tragedy, aftermath and democratic crisis after the attack on Charlie Hebdo is presented in the ultimate film about the iconoclastic magazine.

Motley’s Law by Nicole Horanyi (DK) A female defense lawyer’s idealistic work in Afghanistan is forced to make a decision that will change her life forever.

Sugar Coated by Michèle Hozer (US) What is healthy and what is true? A film that will make you think about what you eat – and about who decides what is in the food.

Town on a Wire by Uri Rosenwaks, Eyal Blachson (IL) The documentary answer to ‘The Wire’. A report from an Israeli border town in total dissolution, where the future is in the hands of a single man.” (Camilla Henriet…, CPH:DOX)

http://cphdox.dk/en/content/cphdox-reveals-nominated-films-year%E2%80%99s-fact-award

FOTO: Citizen Khodorkovsky af Eric Bergkraut 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821