CPH:DOX 2015 NB /5

”… De bedste film fra hele Norden er nomineret til NORDIC:DOX Award. Udvalget afspejler diversiteten og ambitionsniveauet i den nordiske dokumentar. Ikke mindst kunstnerisk i film, der har en klar vision og et personligt præg – netop på det punkt hvor den nordiske dokumentar i disse år markerer sig på den internationale filmscene. Serien spænder fra det poetiske til det politiske og sætter tilskueren i en aktiv, kritisk position. Og så er mange af filmene lavet af unge instruktører med nye visioner og med mod til at eksperimentere.”

Sådan introducerer Katrine Ravndal, CPH:DOX denne festivalafdeling af film fra Sverige, Island, Finland, Norge og Danmark. Jeg hæfter mig ved ordene diversitet, ambitionsniveu, ny vision, personlig, poetisk, politisk (disse to som yderpunkter), mod til at eksperimentere og ungdom og så at jeg som biografgænger, som publikum vil blive sat i en aktiv kritisk position. Jeg tager den dybe, tøvende indånding og lover Katrine Ravndal at gøre mit bedste og så kigger jeg nøje på beskrivelserne:

A Place Called Lloyd af Sebastian Cordes (DK) Sammenholdet er lønnen i sig selv i et konkursramt flyselskab i Bolivia, skildret i et formmæssigt og fotografisk fuldendt portræt af et ukueligt fællesskab.

Et Hjem i Verden af Andreas Koefoed (DK) Livet som asylbarn i Danmark set igennem øjnene på 10-årige Magomed.

Ghost Rockets af Michael Cavanagh & Kerstin Übelacker (SE) En svensk UFO-klubs rørende og muntre forsøg på at opklare det ultimative mysterium: Teorien om spøgelsesraketterne.

Grace of God af Kristján Loðmfjörð (IS) Islandsk film om kunsten at betragte dyrene og spejle os i deres tavshed – og om hvad vi kan lære af dem.

Homo Sacer: The Sacred Man or the Accursed Man af Lode Kuylenstierna (SE) Fanget på video, hængt ud på nettet, fundet død. Et digitalt fantoms tragedie i en drilsk og kompleks film om ikke at tro på alt, hvad man ser.

I Remember When I Die af Maria Bäck (DK/SE) Hvis du rent faktisk kunne fastholde et enkelt minde for evigt, hvad skulle det så være? En dybt original rejse i bevidsthedens mysterium.

Iron Grandpa af Janiv Oskar & Terhi Romo (FI) Finsk deadpan møder ‘Rocky’ i en skæv og anderledes film om en 72-årig VM-vægtløfters vej til karrierens sidste triumf.

Monalisa Story af Jessica Nettelbladt (SE) Nede, ude og på heroin i Malmø. En usædvanlig film om en sårbar, stærk og stædig kvindes kamp med sig selv og verden, optaget over hele otte år.

Natural Disorder af Christian Sønderby Jepsen (DK) Ramt af skæbnen og linie 1A! En ung mands brave og selvironiske kamp for at iscenesætte sit liv som handicappet, fra instruktøren af ‘Testamentet’.

Return of the Atom af Mika Taanila & Jussi Eerola (FI/DE) Atomkraft – ja, tak? Det første, vestlige kernekraftværk siden Tjernobyl var en kulsort, menneskelig komedie ifølge den finske samtidskunstner Mika Taanila.

The Accidental Rock Star af Igor Devold (NO) Ind under gasmasken på Kaizers Orchestra og ind i hjernen på den excentriske organist Helge Risa, hvor norsk naturidyl møder ’12 Monkeys’.

Time Passes af Ane Hjort Guttu (NO) 10 måneder på gaden med en tiggerske: er unge Damlas kunstprojekt et socialt manifest eller ren forfængelighed? En performativ – og subtilt tvetydig – film.

Still: Grace of God af Kristján Loðmfjörð

NORDIC:DOX

”2 carefully selected films are nominated in the competition presenting the best documentaries from the Nordic countries. The best films from the Nordic countries are nominated for NORDIC:DOX Award. The selection reflects the diversity and the level of ambition of the Nordic documentary. These are films with clear vision, personal touch and artistic flair, standing out in a field where the Nordic documentaries have in recent years made their mark on the international film scene. The series range from the poetic to the political, placing the spectators in an active, critical position. Many of the films are made by young directors with a new vision and the courage to experiment. The award is kindly sponsored by the Producer’s Association. The nominees are:

A Place Called Lloyd by Sebastian Cordes (DK) The solidarity is reward enough at a bankrupt airline in Bolivia, portrayed in a stylistically and photographically complete portrait of a resilient community.

A Home In the World by Andreas Koefoed (DK) Life as an asylum child in Denmark seen through the eyes of 10-year-old Magomed.

Ghost Rockets by Michael Cavanagh & Kerstin Übelacker (SE) A Swedish UFO club’s moving and cheerful attempt to solve the ultimate mystery: the theory of ghost rockets.

Grace of God by Kristján Loðmfjörð (ICE/POL) An Icelandic film about the art of watching animals and mirroring ourselves in their silence – and about what we can learn from them.

Homo Sacer: The Sacred Man or the Accursed Man by Lode Kuylenstierna (SE) Captured on video, published on the internet, found dead. A digital phantom’s tragedy in a tricky and complex film about not believing everything you see.

I Remember When I Die by Maria Bäck (DK/SE) If you could actually hold a memory forever, which one would it be? A highly original journey into the mystery of consciousness.

Iron Grandpa by Janiv Oskar & Terhi Romo (FI) Finnish deadpan meets ‘Rocky’ in an offbeat and unusual film about a 72-year-old weightlifter’s road to the last triumph of his career.

Monalisa Story by Jessica Nettelbladt (SE) Down, out and on heroin in Malmö. An unusual film about a vulnerable, strong and stubborn woman’s struggle with herself and the world, shot over no less than eight years.

Natural Disorder by Christian Sønderby Jepsen (DK) Struck by fate and the Number 1 bus! A young man’s brave and self-effacing struggle to stage his life as a disabled person, by the director of ‘The Will’.

Return of the Atom by Mika Taanila & Jussi Eerola (FI/DE) Nuclear power – yes please? The first western power station since Chernobyl was a black, human comedy according to the Finnish artist Mika Taanila.

The Accidental Rock Star by Igor Devold (NO) Underneath the gas mask of Kaizers Orchestra and inside the brain of the eccentric frontman Helge Risa, where Norwegian natural idyll meets ’12 Monkeys’.

Time Passes by Ane Hjort Guttu (NO) Ten months on the street with a beggar: is Damla’s art project a social manifesto or pure vanity? A performative – and subtly ambiguous – film.” (Katrine Ravndal, CPH:DOX)

NB

Tue Steen Müller vil senere her på Filmkommentaren.dk anmelde Et Hjem i Verden af Andreas Koefoed. Jeg selv kan stærkt anbefale Natural Disorder af Christian Sønderby Jepsen som jeg anmeldte for nogen tid siden, og den film vil blive ved med at være en del af min erfaring som noget afgørende jeg har oplevet. Af de øvrige film på listen ville jeg først se Monalisa Story af Jessica Nettelbladt og allerførst Grace of God af Kristján Loðmfjörð på grundlag af Ravndals beskrivelse og så på grund af det der still…

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821