De nøgne fra Skt. Petersborg på Filmstriben

Der kommer flere og flere kunstnerisk betydningsfulde film ind på bibliotekernes distribution på nettet Filmstribenog og det er det godt. Blandt nyhederne må her på siden naturligvis nævnes Ada Bligaard Søbys De nøgne fra Skt. Petersborg som juryen tildelte en delt pris som bedste danske film på Cph:Dox 2010. Vi har her på siden prøvet at følge hendes værk i vækst, men savner jo i distributionen at kunne henvise til hendes tidligere film, som naturligvis er så ekstremt vigtige for opfattelsen af denne sidste.

Det ser ud som tilfældigt, hvilke samlede værker, bibliotekerne stiller til rådighed. I hvert fald er kriterierne nu uigennemskuelige. Men man er jo glad for hver ny god film tilgængelig i dette lovende foretagende www.filmstriben.dk som supplerer bibliotekernes forhåbentlig fortsat voksende og mere og mere fælles filmsamling i vhs og dvd kopier, som så generøst nu nogle år har kunnet nås via www.bibliotek.dk Lige nu kan man få fat på en enkelt af Bligaard Søbys film ud over De nøgne… via de to biblioteksdistributioner.     

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821