DFI distribution 2008

Så fik vi klar besked. Det Danske Filminstitut har stoppet distributionen af nye film på dvd. Fra nu vil instituttet udelukkende distribuere over nettet, og alle nye film overføres til Filmstriben, en ordning, som retter sig mod skoler og biblioteker.

Jeg forstod på det hele, at den ældre og vist nok også den gamle filmsamling efterhånden ville blive overført, men at det havde længere udsigter, for den gamle samlings vedkommende, endog meget lange udsigter. Så den berømte danske samling af dokumentarfilm og kortfilm, skabt i SFC-tiden, videreført til for nogen tid siden af DFI, ligger herefter død.

Filminstituttet overlader nu retten til at fremstille dvd-er til biblioteker og skoler, det institutionelle marked, til producenterne, eller rettere deler den ret med dem. Producenterne har hele tiden haft eneretten til dvd-salg til det private marked. Da det imidlertid i praksis nærmere er en moralsk kulturel forpligtelse end en ret, bliver det nok ikke så spændende for os herude, hvad der kommer ud af det. Det afhænger dog lidt af den støtteordning til fremstilling af dvd-kopier, som samtidig er oprettet.  

For mig rejser det her to spørgsmål:

1) Hvem tager herefter fysisk hånd om den enestående samling (basismateriale og førstekopier) og de få eksisterende komplette kopisamlinger, som der engang var tale om at udstationere hos en række organisationer som producenternes, filminstruktørernes og MandagsDokumentaren? Bliver det instituttets filmarkiv?

2) Hvordan bliver herefter adgangen for almenheden i praksis? Hvor går det privatmenneske herude hen, som de senere år så lykkeligt i stadig mere og mere smidigt omfang på biblioteket har kunnet låne film fra denne samling?   

Filmstriben: www.filmstriben.dk  Om distribution af dvd’er, vejledning: http://www.dfi.dk/filmstoette/Nyhedertilfilmbranchen/kdlancering.htm  Still: Audrius Stonys: Alene, 2001. Nu klassiker og anerkendt mesterværk med produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut, nåede aldrig frem til distribution. Får den film nu en chance på Filmstriben? Og hvad med os herude??

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821