DOCAlliance /4 DESCRIPTION D’UN COMBAT

DESCRIPTION D’UN COMBAT / DESCRIPTION OF A STRUGGLE / 1960

The earth sign, the water sign, the human being sign – this is the promise land. This document, focusing on Israel and its struggle (fight) for sovereignty and identity continues Marker’s line of political testimonies. A meditative commentary on how a new state is built hovers over elusive impressionist images, hiding opportunities to make discoveries, which, albeit short-lived, are penetrating the limits of illusion. A literary essay combines with a documentary image to make a hypnotic film, which was awarded Golden Bear at the Berlin Film Festival (DOCAlliance synopsis)

Description d’un combat var i 1960 en etableret naiv (vrai naive) opdateret og aktuel dokumentarfilm om Israel, i dag er det et tidsdokument for mig i en eftertid, i en ny aktualitet hvor optimismen er afløst af mistro. Mistro til alt og alle. Og vigtigst for mig et kunstnerisk, et filmhistorisk dokument i Chris Markers samlede værk, som i sin filmessayskrivning peger helt frem til i dag: sådan er den opmærksomme, tænkende filmskrift bundet i sin skribent til al tid, og filmen er derved i sin erkendelses kerne tidløs.

Filmens emne er staten og samfundet og folket Israel tilbageskuende 15 år, men fæstnet i 1960’er nuet. Temaerne er at rejse, at være turist, at være observerende dokumentarfilm fotograf at se, at tænke over det at rejse, tænke over det at se og tænke over det at tænke. Og jeg slipper ikke historien, for gør jeg det blot et øjeblik, falder den sindrige filmkonstruktion sammen for mig og jeg tror det bare er en gammel folkeoplysende rejsefilm og jeg forstår ikke det jeg ser og hører, opdager ikke essayet. Mærker ikke dybden, klogskaben, skønheden.

Elementerne er omhyggeligt fotograferede filmscener, en lang række lige så omhyggeligt fotograferede sort/hvide stills, begge en overdådighed af af fint klassisk gadefotografi, landskabsfotografi i lange, rolige studier ofte kun med musikken og endelig en voice-over, en tekst præget ikke kun af viden, men af klogskab og dette skrevet ind i en høj litterær kvalitet bundet i sin tid og sit sted, 50’ernes filosofi, politik, litteratur, malerkunst, musik og filmmiljø på venstre Seinebed i Paris. Min viden om det skarptegner min forståelse af det filmessay elementerne i forening skriver. Endnu mere, havde jeg vidst mere.

Afslutningssekvensen samler filmens holdning, dens fremtidshåb for Israel: store børn i en skole står ved i koncentreret tavs opmærksomhed ved staffelier og maler. Det samler sig om en enkelt pige som maler, den kommenterende stemme bliver til en tale, en højtidelig tale om landets og hendes fremtid, se på hende gentager den dæmpet retorisk udsagn for udsagn i en opsummering… vrai naive.

Frankrig 1960, 57 min. På DOCAlliance i engelsksproget smukt restaureret version:

https://dafilms.com/film/10156-description-of-a-struggle 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821