Dola Bonfils: K-notatet

Tim Sloth Jørgensen er den gennemgående uheldige helt i tv´s fortsatte reportagefilm fra forsvarskommandoen. Jeg følger den med stigende spænding og voksende forfærdelse. Den mand er altså vores anfører i krigen, vi er havnet i, hvis vi altså er et vi, en samlet nation i dette. Jeg tøver lidt.

Hans forgænger i embedet, Jesper Helsø, var en noget anden type helt. Han havde hovedrollen i Dola Bonfils grundige skildring af ham, hans nærmeste folk og begivenhederne under pressede situationer på samme location. Helsø spiller rollen barsk og morsom. Med autoritet og udstråling. Tim Jørgensen ses hele tiden som hans nærmeste medarbejder. Det var dengang. Nu sidder han med det hele i egne hænder. Måske. Måske ikke.

I Bonfils fremragende film kommer vi helt ind i de inderste rum og overværer med fryd, hvordan i andre sager, pressechefens spin fabrikeres. Det er lærerigt og muntert skildret. Men filmens komedietone holdes i stram snor og autoriteten understreges af den kyndige fortællerstemme læst kongenialt af Lasse Jensen. Jeg ser en militær ledelse, som jeg respekterer, selv om jeg ikke just er tilhænger af organisationens berettigelse.

Nu er organisationen til grin på en ganske anden måde. I det daglige tv-afsnit. Og der er ikke forsonende kompetente træk at få øje på. På den baggrund er det yderst lærerigt at finde Dola Bonfils film frem og gøre sammenlignende studier af to forsvarschefer.

Dola Bonfils: K-notatet, 2005, 90 min. Kan lånes på biblioteket (dvd) www.bibliotek.dk  og ses på www.filmstriben.dk via visse bibliotekers hjemmesider.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821