Erik Pauser: The Face Of The Enemy

Den lille gruppe unge kvinder sidder i deres deling vietnamesiske soldater under Den amerikanske krig, som den hedder i deres land. Tre af dem overlevede rædslerne, Pauser har besøgt dem, og deres erindringer bliver det bærende element i hans film om krigen, som de og deres generation ser den, for omkring de tre grupperes en række andre vidner, alle dybt rystede stadigvæk, men værdigt afklarede og afdæmpede. De mange år har været nådige. 

Erik Pauser: The Face Of The Enemy, Sverige 2010. Set på DR2 i aftes.

http://www.erikpauser.com/

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821