For alle danskere/ 5

Jeg er ved langsomt at lære FILMCENTRALEN / FOR ALLE at kende. Den er ikke Statsbiblioteket eller Det Kongelige Bibliotek, jeg kan ikke bare komme med min seddel over de filminstrktører, jeg har brug for i mit arbejde, og så bare finde deres værker. Men jeg prøver alligevel lige med de seks, som lige disse dage er aktuelle i min verden: Per Kirkeby (1 film og 4 links til film), Jytte Rex (4 film og 2 links), Jesper Jargil (1 film og 4 links), Steen Møller Rasmussen (1 film og 3 links), Ada Bligaard Søby (0 film, men 3 links) og Michael Madsen (1 film, men ikke ”Into Eternity”, som der er link til, og videre links til Netflix og YouBio) Det må jeg så prøve. Men hvor er de vigtige tidlige film ”Himmelnattens kejser” og ”Til Damaskus”?

FILMCENTRALEN / FOR ALLE er altså ikke noget bibliotek eller arkiv, ikke en samling. Jeg ser nu, den er tænkt ind i biografkulturen, det her er ikke til arbejde, det er til oplevelse og underholdning. FILMCENTRALEN / FOR ALLE kaster sig ind i den nutidige webbaserede biografkultur, ind blandt denne kulturs stadigt voksende mylder af streamingmuligheder med gadeskilte, indgange og billetluger. Med programmer og profiler, jeg nødvendigvis må orientere mig i og styre efter. Det statslige ansvar, som er bevaret, er den generøse henvisning til de andre webbiografer ved en effektiv og garanteret opdateret linkservice. Det vil vise sig at blive det, jeg især vil benytte mig af i det daglige.

Og når jeg så i dag tager en filmaften i sofaen, vil jeg kigge på programmet i udhængsskabet, på opslagstavlen: Hvad har jeg lyst til? ”Fede streger til de yngste”? Nej, det tror jeg ikke. ”De udvalgte fra Burma til Danmark”, Katrine Philps film, som jeg bestemt bør se? Lad mig nu lige først se på ”Litteratur på film”. Det viser sig at være et overdådigt program at tage fat på fra begyndelsen med Jørgen Leths hver gang overraskende ”Dansk Litteratur”. Men det bliver nu altså filminstruktørerne og deres værker det gælder denne aften, weekend, ferie i sofaen, ikke digterne i første omgang. Ud over Leth er der Li, Roos, Bohm, Preisler, Johansson, Kestner, Rex, Braad Thomsen, Elling, Poher Rasmussen / Anostoni, Movin / Møller Rasmussen, Holbek Trier, Skjødt Jensen og Østergaard. Imidlertid er denne række vigtige navne ikke i  forgrunden af FILMCENTRALENS tema, de skal hittes frem ved yderligere klik. Men er det selvfølgeligt? Jeg kunne spørge: når litteratur er tema for film, når vi bruger udtrykket forfatterfilm, hvem er så autor? FILMCENTRALEN er vist ikke i tvivl. Jeg er…

Still: Michael Madsen: ”Into Eternity”. ”Vi er som hos Tarkovskij i det smukkeste landskab kontrasteret til det foruroligende i et filmfotografi, som ikke svigter. Det er usvigeligt og sikkert, vi vil blive bragt til en slutning, kompetent. Vi er igen mellem de betydningsladede replikker (det har måske gjort indtryk, at Madsen var via Strindberg i To Damascus) her dybt musikalsk klippet til filmens langsomme dialog af dæmpede stemmer. Den undersøgende (den rejsende, den ukendte, den indtrængende) stiller enkle, ofte naive spørgsmål. Svarene kommer tøvende, de er uafbrudt tænksomme, kompliceret-enkle. Rytmen er uendelig langsom: pause, pause, indholdsmættet udsagn, pause, udsagn igen, pause, pause, pause og sådan videre. Den citerede musik er af Sibelius, Varèse, Pärt, Kraftwerk…”

http://filmcentralen.dk/alle

http://filmcentralen.dk/alle/tema/litteratur-paa-film

http://www.filmkommentaren.dk/blog/blogpost/2643/  (“Forfatterfilm, hvem er så autor?”, blogindlæg af ABN) 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821