Jon Bang Carlsens hele værk på FILMCENTRALEN/alle

FOF-Randers har også en højskole. Der havde jeg for nogle dage siden et foredrag, som noget pompøst var slået således op i aftenskolens katalog: ”JON BANG CARLSENS FILM – mellem digt og virkelighed. Jon Bang Carlsen har lavet film siden 1974. Titler, som måske huskes er ”Jenny”(1977), ”Ofelia kommer til byen” (1985), ”Før gæsterne kommer”(1986), ”Portræt af Gud” (2001), og han er stadig i fuld gang, hans seneste film er “Just the Right Amount of Violence” fra 2013. Stederne er Danmark, Amerika, Irland og Sydafrika. Jeg vil de to timer fortælle lidt om mine læsninger af hans film og nærmere introducere nogle få af dem og vise CITATER fra dem. Jeg vil pege på links til, hvor man på nettet kan se dem i fuld længde.”

Jeg begyndte foredraget forleden dag med at snakke om, hvor vigtigt det er engang imellem at læse hele værket, den hele Henrik Pontoppidan, hele Josefine Klougart. At se hele værket, Peter Greenaway, David Lynch, Werner Herzog og altså Jon Bang Carlsen. Udbredte mig om mine personlige oplevelser med den øvelse, belærende, det var jo højskole.

LINJERNE

Så kom jeg til linjerne i værket, linjerne i Bang Carlsens værk. Jeg talte først om KVINDERNE, altid stærke, men fulde af hensyn, eller ydmyge, men stolte, jeg talte med udgangspunkt i ”Jenny” og ”Før gæsterne kommer” og ”Næste stop Paradis”,  først om de ældre kvinder i filmene og ud fra den sidste og ”Time Out!” om Bang Carlsens skildringer af unge kvinder. Derefter om hans MÆND, som altid er stærke og hensynsfulde eller stærke og hensynsløse. Vi så på hans steder og landskaber, som blev hans LOCATIONS, Vestjylland, Sjælland, Amerika, Irland, Sydafrika. Gennemtænkningen af spørgsmålet om GUD, troen og tvivlen kunne også følges gennem værket, hvor det spidsedes til i ”Portræt af Gud”:

”Præsten: Det modsatte af tro er ikke tvivl. Det modsatte af tro er vished.

Bang Carlsen: Det var en god formulering. Kan du gentage den?

Præsten: Ja. Det modsatte af tro er ikke tvivl. Det modsatte af tro er vished. Hvis jeg følte mig sikker på Gud, ville jeg opgive min tro helt.

Bang Carlsen: Indbefatter Gud… Besidder han… Tvivler han selv?

Præsten: Det er en interessant tanke. Det tror jeg aldrig jeg har tænkt på. Jeg er sikker på – at tvivlen på en eller anden måde må være en del af Gud… Det er faktisk for omfattende overhovedet at spekulere på. Det må jeg lige overveje…”

En fjerde linje gennem værket kunne endelig være HISTORIEN med krigen, nazismen, jøderne, de hvide og de sorte og det at tilhøre mordet på præsident Kennedy-generationen, som en yngre tilhører 9/11-generationen, at have desillusionen og angsten at forholde sig til, hvad den vidunderlige Jenny ikke kender til i sin generation. På billedet i åbningen ser vi familieportrætter af den alvorlige slags fra fotografen dengang. En kvindestemme, ældre, siger på vestjysk:

”Det er fredag, den anden januar 1977, og jeg føler mig sund og rask…” Portrætterne fortsætter i overtoninger, en lille pige bliver ung pige, ung kvinde, ung kone. Og stemmen fortsætter sin optegnelse. En mellemting mellem dagbog og tilbageskuende vurdering, et testamente: ”Der er sket meget i min tid…” Og den sammenligner den nye usikkerhed. Vi er i det moderne. I et kontrolrum et sted i USA, har kvinden læst, er der altid to til stede. Hvis den ene skulle bryde sammen og ville trykke på knappen, skal den anden kunne gribe ind. ”Sådan også på Cheminova , vores kemifabrik. Der er der også to, skulle den ene falde i søvn. For mennesket må selv tage ansvar og ikke give Gud skylden for ulykkerne, det selv har skabt grundlaget for…”

Og vi så klip fra ”Næste stop Paradis” (1980) to møder mellem kvinde og mand, de første blik, de gamle først. Så de unge. At leve i flere tidsaldre på samme tid, som instruktøren udtrykker det i Lars Movins imponerende og herefter uundværlige bog: ”For nok er hun en gammel kvinde, men den unge kvinde lever stadig i hende, og selvfølgelig fremkalder den nye kærlighedshistorie på plejehjemmet erindringen om den unge piges passion…”

CITATERNE

Fra ”Time Out” (1988) så vi åbningen med de amerikanske landskaber og Carl Nielsen musik, om at begynde en historie, måske en stor fortælling, med den indre monolog, som er meget Jon Bang Carlsen…, fra ”Addicted to Solitude” (1999) med det nye spor med de essayistiske film fra Sydafrika (Movin, 325). De to kvinder, den ældre og den yngre. Han fotograferer nu også selv som han altid skriver selv, men han speaker nu også selv og er næsten inde i billedet…

Vi så åbningen i ”Blinded Angles” (2007), om at flyve, om en faldskærm, som senere bliver en paraglider. Bang Carlsens speak handler om at snakke med folk, han møder en Jenny i flyet og det bliver ”en lang rejse ind i mig selv…”, men med en skuespiller, Rune Kiddes ankomst og filmen begynder med det samme med som blind at gå ind i et hus…Take efter take…

Som sidste klip så vi fra ”Purity beats everything (2007) igen en åbning. Billeder fra Sydafrika, sorte lufter hvides hvide hunde og to overlevende fortæller om rædslerne dengang under krigen i de tyske koncentrationslejre, sættes sammen med billeder fra instruktørens hjem og arbejdsværelse og vi ser, at han bor som i sin barndom, i en lille gammel gård på Sjælland, og verdens historierne glider i hans materiale fra rejserne ind gennem computeren.

LINKS TIL NOGLE AF DE OMTALTE FILM

Men det allervigtigste var, at tilhørerne blev så glade for at få at vide, at mange af filmene kunne de se gratis på FILMCENTRALEN/alle.dk i en fornem, sikker streaming (efter hvert klip var der et kollektivt suk, åh fortsæt…), og de skrev deres e-mail adresser på en liste, og da jeg kom hjem sendte jeg dem denne mail med dybe links, så de kun skulle klikke to gange, så vises filmen i fuld lægde. (Dog findes vigtige film som ”Næste stop Paradis”, ”Ofelia kommer til byen” og ”Time Out!”desværre ikke på Filmcentralen)

Jenny (1978) 38 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/jenny

Før gæsterne kommer (1984) 18 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/foer-gaesterne-kommer

It’s Now or Never (1996) 45 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/its-now-or-never

Addicted to Solitude (1999) 70 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/blinde-engle

Portræt af Gud (2001) 71 min. http://filmcentralen.dk/alle/film/portraet-af-gud

Blinded Angles (2007) 85 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/blinde-engle

Purity beats everything (2007) 51 min. http://filmcentralen.dk//alle/film/purity-beats-everything

LITTERATUR

Jon Bang Carlsen: Locations. Essays (2002)

Lars Movin: Jeg ville først finde sandheden. Monografi om Jon Bang Carlsen og hans film (2012)

Tue Steen Müller og Allan Berg Nielsen: Jon Bang Carlsen og hans film. Samlede blogposts: http://www.filmkommentaren.dk/blog/blogpost/2569/

FOF HØJSKOLE

http://www.fof.dk/randers/Kursusoversigt/kulturtilbud/hoejskole/fof-hoejskole?id=422100

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821