Kasper Torsting: Krigsministeren 2

Filmen og dens opfølgende arbejde er voldsomt debatteret. Højdepunktet i troløse udtryk er Ekko-anmeldelsens bemærkning om instruktøren som “en nyttig idiot”. Kasper Torsting har forleden dag svaret med en kronik i Berlingske Tidende, hvor han skviver om den observerende dokumentarfilm som en stolt tradition med æstetisk – og etisk måske også – front mod en del journalistik. Her er et link til kronikken og et link til Ekkos anmeldelse:

http://www.berlingske.dk/kronikker/en-nyttig-idiots-bekendelser

http://www.ekkofilm.dk/?id=865&allowbreak=Nej

De to film er emnet for en filmaften i FOF-Randers’ filmklub onsdag 24.marts 19:00:

http://www.infof.dk/alt/default.asp?enhed_id=13&rekl=1

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821