Katia Forbert Petersen

Vi har sat nye topbilleder på filmkommentaren.dk, og i anledning af den store bog om dansk filmfotografi sætter vi så lige fokus på fotograferne. Den første er Katia Forbert Petersen. Om hende skriver Tue Steen Müller i bogen:

”Som dokumentarist – og også hun er en af de emotionelle fotografinstruktører – har Katia Forbert vist et enestående talent for at lade det råde, som amerikaneren Albert Maysles har kaldt ”the gaze”, blikket. Det er der, det smukke og særlige, vent på det, lad være med at arrangere, har altid været et af direct cinema-bevægelsens mantraer…”

Katia Forbert Petersen har lavet film siden 1973. Hendes filmografi rummer 31 titler. Müller nævner i sin artikel specielt filmen Mand med kamera fra 1995 om faderen, dokumentaristen Wladyslaw Forbert, berejst og flittig krigskorrespondent og Mit søde barn, 1987 – ”… en 22 minutter lang film om børnedødeligheden i Bangladesh. Et filmisk kærtegn, der illustrerer, at Katia Forbert er i stand til med sit kamera at dokumentere, at dokumentarisme rimer på humanisme.”

Det valgte still er fra hendes seneste film, Mit iranske paradis, 2008, som hun lavede sammen med Annette Olsen over dennes barndoms historie fra Teheran.  

Litt.: Dirk Brüel, Andreas Fischer-Hansen og Jan Weincke, red.: Fotografens øje, Dansk filmfotografi gennem 100 år, 2009.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821