Katrine Østlund Jacobsen: Aftaler med Gud

Filmen er en af nyhederne på Filmstriben.dk og den blev vist i MandagsDokumentaren for nogen tid siden. Ebbe Preisler noterede efter visningen i sine meddelelser, at publikum stillede instruktøren en lang række spørgsmål om hendes “meget rene og ukunstlede film”, som netop er “langt fra at være et nyfigent portræt af en eksotisk person…”  Preisler havde forinden skrevet om den i MandagsDokumentarens katalog: 

“Hovedpersonen er en dansk komtesse, Antonia Holstein-Ledreborg, der blev religiøst vakt under en pilgrimsrejse i Jugoslavien og dernæst valgte en tilværelse som katolsk nonne i Paris. Filmen skildrer blandt andet bønnens betydning og afkaldets dilemma. Der er en stor ro og ulmende skønhed i filmen, men også en nærhed og intimitet, der det svært tilgængelige tilgængeligt. Man forstår den dragning mod det katolske univers, som næres af det materielle og det sanselige og ikke kun af akademiske sysler.”

Agreements with God: Synopsis in English: “The film is an essay about faith and prayer as told by the Danish novice Antonia Holstein-Ledreborg on her continuous path to her appointment with God…

… “The film is an essay about faith and prayer as told by the Danish novice Antonia Holstein-Ledreborg on her continuous path to her appointment with God. Brought up on a Danish manor as a Roman Catholic and later religiously roused during a pilgrimage in Yugoslavia, she applies for reception in a religious order which has its principal convent on a river boat in Paris.

It is in this city of temptation and vanity that she, surrounded by the urban bustle and in great inner calm, in a continuous prayer’s conversation with God right now is preparing herself to take the final vow, the vow of renunciation, and to come to terms with, also with the consequences, of her consumated entry into the life of a nun.

In flashbacks, the film offers us glimpses of her childhood paradise and lets us follow her preparations to the day when she dedicates her life to Jesus and walks into the future with the ring on her finger.” (Wake Film site)

Denmark, 2007. 28 min. Production and distribution: Wake Film. http://www.wake.dk/wf.lasso?n=746 Tilgængelig i Danmark på www.filmstriben.dk

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821