Ken Burns: The War 4

I aften 18:15 på DR2 sendes næstsidste afsnit. Det er nu, der kan dannes overblik, det nu jeg mærker, hvor det bærer hen med det vældige filmværks konklusioner, som bygger på en tilsyneladende aldrig svigtende dramaturgi.

Konklusionerne ligger gemt i konstruktionen som sådan, ikke kun i den læste tekst, selv om den er vigtig og vægtig, nej, den må findes i det filmiske, også i den pludselige oplysning, at general Patton så plat stillede sig an og pissede i Rhinen, da han omsider kunne passere, men i den slags elementer, som skubber til den store følelse, der,mener jeg, er skabt i tre store klippegreb.

KLIPNINGEN er virkelig et studium værd. billedmaterialet samler sig for mig at se i tre forskellige typer afsnit, episke sekvenser, der understøtter især den kronologiske og begivenhedsmæssige fremadskriden, understøtter kontrapunktisk så at sige, aldrig illustrerende, dramatiske sekvenser, som fører os mod højdepunkter, nok især i scenerne fra slagene og lyriske sekvenser, hvor billederne, musikken, lyddesignet uden om teksten skildrer lidelsen, vemodet, lykken. 

Ken Burns: The War 1-14, 2006. DR2. Det sidste afsnit, 14, sendes fredag 18:15. SE DET!! DVD-udgave kan købes i Laserdisken og hos iMusic. Filmens hjemmeside: http://www.pbs.org/thewar/ 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821