Tidsskriftets nye nummer med artikler, der med Morten Hartz Kaplers “AFR” i front kredser omkring den evige problemstilling, fakta og/eller fiktion, udkommer i dag. I aften 18:15 er der stort arrangement med visning af Haskell Wexlers “Medium Cool” fra 1968, som Mads Fuglede indleder. Så er der reception og senere på aftenen vises i 3D animation “Chicago 10” fra 2007.

www.dfi.dk/cinemateket/kosmorama

Herovre i Randers regner jeg med her på siden senere at vende tilbage til nogle af teksterne i Kosmorama 242. Jeg kan jo sidde og læse i aften..

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821