Lars Movin: Hae-Jin

Styrken i filmen er hovedpersonens usentimentale, værdige, kloge, gennemtænkte og dog ligefremme og spontane, velformulerede, ja, dannede fortælling direkte til kameraet, altså til seerne. Intervieweren som har været der under optagelserne må have tilsvarende kvaliteter: fortællingen er i øjenhøjde.

Det usentimentale og værdige giver fortællingen og dermed filmen en tone af kølighed, som er aldeles velgørende når den tackler disse vanskelige, emotionelt og etisk komplicerede situationer. Og hovedpersonens kompetance bringer filmen blidt, men fast og sikkert gennem følelsesladede situationer, som kunne være på sammenbruddenes rand. Især skyldfølelsen overalt hos den nye familie: vi skilte os af med hende! Den emotionelt mest udsatte bliver hver gang den, som med en diskret holdning og handling afleder lynene.

Lars Movin: Hae-Jin, 2006. http://www.dfi.dk/DfiKataloget/Instruktoerer/Filmbeskrivelse.htm?id=668 Set på DR2 i dag http://www.dr.dk/Dokumentar/tv/DR2/2007/0228090141.htm Filmen kan lånes på biblioteket.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821