Michael Christoffersen: Law of the Jungle

Sådan ser han ud, den seneste i rækken af Christoffersens helte, alle jurister på arbejde for et internationalt retssystem. Han her er på vej, på billedet på vej fra en demonstration langt inde i Perus jungle, arresteret og på vej til bank og måneders fængsel og flere mishandlinger, men også på vej til en erkendelse af, at undertrykkelsen og volden og torturen, forsvindingerne og henrettelserne må bekæmpes i seje og tålmodige juridiske argumentationer i internationalt overvågede retssager på et stadigt udbygget og sikret grundlag af international ret, i hans tilfælde internationale rettigheder for oprindelige folk. Han er jæger og familiefar og leder af en gruppe unge indianere, som har sat sig op mod olieselskabet Pluspetrols metodiske ødelæggelse af deres land. Han hedder José Facin Ruiz, og han læser i dag jura på universitetet i Lima. Den kendsgerning er den lykkelige udgang på Michael Christoffersens film om de forfærdelige forbrydelser i Perus Amazonland under Pluspetrols regime.

Som jeg prøvede at forklare, da jeg i sin tid skrev om Christoffersens Saving Saddam har jeg det sådan med hans film, at dengang the crime of crimes og det historisk set nye internationale retssystem om disse sager og nu et spirende internationalt juridisk system omkring oprindelige folks krav på ret til jord og søer og vandløb og naturressourcer i de nu fire film bliver selve emnet og kernen. I hver film vokser fortællingen og en karismatisk hovedperson sammen med forståelsen af denne jura, denne etik, som altså effektivt kropsliggøres i en smuk bue fra den blide og tænksomme Aspegren i Genocide, over den barske og effektive Geoffrey Nice i Milosevic on Trial, den frustrerede Wilay i Saving Saddam og nu i Law of the Jungle den forbitret argumenterende Jorge Tacuri (indianergruppens advokat og filmens egentlige hovedperson) og hans klient og protegé, den med imponerende værdighed determinerede indianerleder José Fachin Ruiz, en måske kommende folkeretsspecialist.

De fire værker set under ét udgør en samlet journalistisk og dokumentarisk erfaring om international ret lagt ned i ét vældigt værk, som filmet på location disse tidlige år vil bevare sin enestående status som skildring af denne ambition om et samlet retssystem. Denne tidlige historie er hermed skrevet og tydeligt formuleret af de bevægende medvirkende, Michael Christoffersens advokathelte.

Operatøren i BioCity Randers kom ind i salen i aftes, tydelig glad og stolt over at være med i Dox-On-Wheels fornemme næsten simultane visning i 20 biografer i 19 byer, altså også i min. Operatøren var skuffet over et beskedent fremmøde, men jeg kan nu bagefter forsikre ham om, at Law of the Jungle var langt den vigtigste film blandt dem, han kørte i aftes, og at det var stort at se en intellektuelt uomgængelig dokumentar i en næsten ny og RIGTIG biografsal med perfekt videoprojektion og smuk lyd.  

Michael Christoffersen: Law of the Jungle, Danmark 2011, 83 min., klip: Niels Ostenfeldt, produceret af Radiator Film, Stefan Frost og ABC Film. Filmografi (Michael Christoffersen): Saving Saddam, 2008, sammen med Esteban Uyarra, produktion: Team Productions, Mette Heide, Milosevic on Trial, 2007, produktion: Team Productions, Mette Heide, Genocide: The Judgement, 1999, Michael Christoffersen for BBC og SVT.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821