Mikala Krogh: Scandinavian Star, episode 1

Jeg ser nu i dag Mikala Kroghs Scandinavian Star, den første episode, som DR 1 i morgen aften vil vise som premiere på en opsigtsvækkende tv-serie på i alt seks 1 times episoder. På den samme måde vil jeg nu som et lommebogsnotat skrive en foreløbig anmeldelse, men det skal dog ikke være en hemmelighed: det er en forventningsfuld anmeldelse. Efter dette store oplæg jeg oplever i afsnit 1, venter jeg mig nemlig intet mindre end den endelige opklaring af kriminalgåden, disse gennem mange år i en stadig uro arkiverede kendsgerninger gemt under etiketten Scandinavian Star. Men rigtigheden i dem skal som i en retssag omsider bevises efter lovens skarptskrevne regler. Det har Mikala Krogh åbenlyst påtaget sig ved at benytte journalistikkens og tv-dokumentarens tilsvarende fagligt krævende lovbud om sandhed og evidens.

Det er en fabel med billeder af levende mennesker, ikke af dyr, om de rige ualmindelige og de nøjsomme almindelige. Om at de rige snupper de nøjsommes penge og derefter kvæler dem, myrder dem i brande. Fablen er således en undersøgende tv-dokumentar som endevender arkivmateriale, vidneudsagn og rekonstruktioner og ved dokumentarens gennemførte æstetik overbeviser mig – i den grad overbeviser mig – om at fablen er dækkende for hvad der i sandhed skete dengang for tredive år siden med Scandinavian Star en kold mørk nat på Kattegat. Altså er det en moralsk historie om rige og magtfulde mænd med skumle hensigter om mere og mere afkast over for fattige og magtesløse familier med kærlighedsfulde hensigter om at mødes til dåbsfester ved borde dækket af engle. Skyld over for uskyld.

Jeg tror jeg vil se og forstå hele tv-serien som en konfrontation mellem disse to verdener, forretningsfolkene som er skildret i serien (en for mig ukendt almindelighed) og familierne skildret i serien (en for mig kendt almindelighed) i en fabel vendt om, så mennesker bytter plads med Æsops dyr, om de rige og de fattige, de kynisk udspekulerede og de sandt naive.

En moralsk historie bygget af detalje efter detalje som Mikala Krogh med sit hold gennem år har gravet frem, renset af og sat i sammenhæng så deres klarhed og evidens kan ses og de kan sættes ind i fortællingens faktuelle videngrundlag. Her dukker dokumentarens indholdselementer op som et, til at begynde med, uoverskueligt forløb af hændelser, men det samler sig for mig ved vidneudsagnene som i rolige optagelser, i korte præcise klip limer brudstykkerne på plads i et forklarende billede af en brutal kultur over for en ømheds virkelighed, disse mænds over for mine heltinders, disse skurke kan ikke se og fatte denne dokumentar, jeg kan se den, min forfærdelse er en anden end deres nervøsitet.

Scandinavian Star er et meget stort og meget alvorligt anklageskrift: mordbrand med 159 døde, skade på mange derudover, livsvarig lidelse for de fleste af de overlevende.

Mikala Kroghs tv-serie er med et minutiøst omhyggeligt samlet bevismateriale og en række rystende vidneudsagn hvor hver fældende del af udsagnet er omhyggeligt valgt og klippet helt rent (der er jo ingen fortællestemme, for første gang i meget lang tid savner jeg den ikke) og kunstfærdigt redigeret til en smertende og uafrystelig fortælling – så realistisk uhyggelig og vildt spændende at mit sind og min krop ikke forlader skærmen ét sekund af den time et afsnit varer.

Danmark 2020, 1. episode af en tv-serie på i alt 6 episoder. Premiere mandag 9. marts 2020 20:00 på DR 1. Kan også ses på DR TV.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821