Mikkel Stolt: Docomedy Now

Mike Proud’s (My Avatar and Me) and Mikkel Stolt’s “random thoughts on documentary films and humour” on the blog Docomedy Now: “(Lack Of) Authenticity? … the reason for that was that we as filmmakers chose to blend different modes of filmmaking since the film takes place in different realms of reality. Personally, I don’t believe in a “documentary truth” – only a “cinematic truth” – since all films are subjective regardless of how much just a fly-on-the-wall you want to be. Also, I really want to push the boundaries of so-called documentary films…” 

Underfundigt underholdende og distanceret nær behandler Mikkel Stolt sine frustrationer fra samarbejdet om Min Avatar og Mig med medinstruktøren Bente Milton, konsulenterne Jacob Høgel og Kim Leona samt sin kompagnon i selskabet, Jeppe Raasthøj og konkluderer med et helt lille poetik-manifest: “… jeg savnede også den løbende, æstetiske diskussion, for til sidst kom det som så ofte før med film til at handle alt, alt for meget om afviklingen af historien og hvordan handligen blev formidlet. For mig er film bare meget mere end handling; det er også et stykke musik, en skulptur, en digression hist, et indfald pist – alt sammen uden at være højpandet, men underholdende.”

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821