Oscar kritik

En række festivalledere har i frustration over Academy Awards udvælgelsen / nomineringen af dokumentarfilm, de finder – skal jeg kalde det “ikke-tidssvarende” – på et weekendmøde lavet deres egen liste over årets 15 bedste film. To danske film er på den liste, og disse to og en række af de øvrige har været anmeldt her i filmkommentaren.dk. Se selv efter:

http://www.indiewire.com/biz/2008/01/15_documentarie.html 

Efter fremlæggelsen af listen findes en interessant blog-diskussion om ved festivalbedømmelser og prisuddelinger at inddrage andet end filmenes indhold, hele det kunstneriske arbejde med fotografi, klip, lyddesign..

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821