Poul-Erik Heilbuth: Manden der løj verden i krig 2

Her er så Heilbuth med den rigtige mand, med Curveball, som hedder Rafid Ahmed Alwan. Det er framegrab fra scenen, hvor han endelig kommer ud af huset, Heilbuth har sporet ham til. Han går med til interview, inviterer Heilbuth indenfor, men går afsides og taler i telefon og kort efter er lejligheden fyldt med politi, som standser interviewet, smider Heilbuth ud, river kameraet fra fotografen og ødelægger dele af optagelserne.. Her slutter filmen.. men historien kan da ikke være slut?

Manden som løj verden i krig genudsendes på mandag 26. april 13:00 DR1 

… kan også ses på nettet: http://www.dr.dk/

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821