Storm Henriksen og Lindgreen: Mod, Sved og Tårer

Det er en ungdomsfilm står der og det udelukker mig, jeg lammes i interessen på forhånd og så har Andrea Storm Henriksens og Ina Lindgrens lille tv-serie næsten selvfølgelig en bestemt vinkling i front nemlig at undersøge et sociologisk problemfelt om unge mennesker som ikke passer ind i de mere fastlagte og sædvanlige uddannelsesrammer. Det er den journalistiske vinkel læser jeg på forhånd men jeg læser også dokumentafilmtræk når jeg ser filmen, træk som dukker op, Frederick Wiseman minder i skildringen af miljøet, af institutionen, af den vidunderlige cirkusskole og i portrætteringen af de fire hovedpersoner.

Skildringen lykkes til overdådighed, den skole er et fagligt fantastisk og emotionelt rart sted, men portrætteringerne får ikke plads nok til at montagens karakterudviklinger af de fire bliver rolige og tydelige, men jeg er også mest optaget af alderdomsfilm og frydes til gengæld ved kameraskabte ærlige scener, to eksempler:

Samtalen mellem eleven højt oppe i trapezen og læreren på gulvet, den scene som jeg elsker, som jeg kunne se til et sekund før den dør af sig selv og jeg er en erfaring og et minde rigere som efter et digt…

Samværet mellem eleven ved klaveret som har meldt sig ind på skolen her for spring, trapez og jongleren (som han loyalt slider med) men i pauserne sætter sig ved klaveret og spiller og hun som har set ud som han har set hende, hun sætter sig på bænken hos ham og han lærer hende stilfærdigt venstrehånden og de spiller sammen som det måske kan bruges ved afslutningsforestillingnen. Og så synger han, synger og spiller en blues. Ja, kald det bare forelskelse, kærlighed i spæd begyndelse…

Det er som to små kameraiagttagelser i Wiseman film og der er adskillige af dem at opdage og tøve ved i denne fine lille tv-serie, det er et smukt og rigt værk med en sikker puls som kulminerer i den store finale, en serie for ungdommen og alderdommen at juble over. Se den!

SYNOPSIS 1

A documentary series in two parts about a group of young students at an alternative school in Denmark. At AFUK (the Academy for Untamed Creativity), also called “The Circus School”, it is acceptable to be different. The school believes in quirky characters, and that everyone is capable of much more than they think they are. 

For a year we follow the students on the “artist course”, a group of young talents within circus and performance, as they develop their unique skills. These young people have never had much success within the framework of the traditional education system but at AFUK they will get a chance to live out their talent and personalities, which they have often felt insecure about and not often been fully appreciated for. They are committed and have a lot invested in this school year, where new friendships and a new sense of community could emerge. (Danish Film Institute site)

SYNOPSIS 2

Mod Sved Tårer er en ungdomsfilm, der foregår på en kreativ ungdomsuddannelse i Danmark, hvor der er plads til at være anderledes. Akademiet for utæmmet kreativitet, også bare kaldet AFUK, er et alternativ til det traditionelle gymnasium. ”Man skal turde at være den man er” og ”Du kan så meget mere end du måske selv tror” er nogle af AFUKS kerneværdier. Hen over er skoleår følger filmen fire unge elever på AFUKS artistlinje, der på hver deres måde ikke føler, at de passer ind på et almindeligt bogligt gymnasie. Vi møder Mads, Oliver; Zanya og Andy første skoledag og filmen følger dem fra den første nervøsitet til de står stolte og modige med helt ny styrke både fysisk og mentalt, foran et stort publikum og talentspejdere til skolens afslutningsforestilling Festivitas. Mod Sved Tårer er en ungdomsfilm om identitet, om ikke passe ind i det mange forventer af en og om modet til at søge nye fælleskaber. (Made in Copenhagen site)

Mod, sved og tårer” af Andrea Storm Henriksen og Ina Lindgreen. Premiere på TV2 den 2. juni 2020. Den smukke tv-serie i to dele kan desuden ses på TV2 Play fra den samme dato.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821