TV 2 dok om læge og patient

Der var meget, jeg ikke var glad for i den dokumentar. Det dropper jeg fuldstædigt at komme ind på. For jeg synes først og sidst, at det er så modigt gjort af medvirkende og tilrettelægger og godt for os allesammen, at den er lavet. Og så var fokus i selve dokumentaren (mindre i i foromtalen og titlen) så indlysende vigtig: forståelseskløften mellem enhver patient og enhver læge. Den ene er syg, den anden rask, den ene i arbejdsdagens hurtigt glidende rutine, den anden i det pludselige stops ængstelige usikkerhed, den ene i en situation blandt hundreder lignende, den anden midt i noget aldeles ukendt. Dertil næsten altid kulturkløften, sprogligt og uddannelsesmæssigt, generationsmæssigt og med hensyn til social baggrund. Næsten hver gang det priviligerede menneske over for det ikke-priviligerede.

Og det lykkedes dog at få dette gjort klart, i hvert fald skitsemæssigt, i programmets løb, så begge parter for vore øjne ændrede indsigt og adfærd.

Især må jeg fremhæve castingen af den medvirkende læge. Hun kunne stå ved, hvad hun sagde og gjorde og se sine fejl i øjnene over for sin (lige så godt castede) coach og over for os. En regulær FILM ville kunne bygges på de to. Lægen og psykologen. Så kunne vi komme dybere, ville jeg tro, helt ned til lægens fagarrogance, som, om ikke udtalt hos den medvirkende, selvfølgelig mere end manglende træning i samtaleteknik er problemet. Ud over lægens nødvendige lægefaglige dygtighed (som selvfølgelig er det altafgørende) er der brug for menneskelige kvaliteter. Den medvirkende læge viste faktisk hvordan, tror jeg.

Tilrettelæggeren, Dennis Kragelund, kan være tilfreds med sit arbejde. Jeg så det i aftes på TV 2. http://programmer.tv2.dk/article.php//id-9876639.html det fremgår vist ikke, hvornår der er genudsendelse.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821