TV 2 dok: Pirater om bord

Ikke mange film får en foromtale som denne sag, som kaldes dokumentarprogram, som på hjemmesiden fremtræder som en veritabel multimedieproduktion med kaptejnens blog, med faktabokse og bonusmateriale, “eksklusive videoklip”.

Det er kl. 20:50, vi får se..

Senere: ja,jeg fik se. Og programmet som sådan var en skuffelse. Det kan slet ikke stå alene, men skal måske ses som blot en del af det samlede materiale, TV 2 dok har udsendt. For mig at se, er det en fejl at vinkle de fem søfolks historie kollektivt uden at skildre deres forskellige karakterers udvikling under de mange uger. Derved bliver for eksempel et af de få vigtige plots, modsætningsforholdet mellem de to unge og de tre gamle,underbelyst og i og forsig i det foreliggende materiale postuleret.

Mere kan siges, men det er svært at komme på meget positivt. Det må jeg tænke nærmere over..

TV 2 dok: Pirater om bord, 2008. Set 7. januar 2008. http://programmer.tv2.dk/dok/

 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821