Ulla Boje Rasmussen: Thors saga /3

Den store fortælling om den magtfulde islandske familie Thors i fire generationer og med vægt på to biografier, den danske udvandrer Thor Jensens og hans oldebarn, finansmanden Björgólfur Thor Björgólfssons vævet ind i Islands politiske og økonomiske historie gennem mere end hundrede år bliver vist på DR K den 18. september 21:00.

http://www.upfrontfilms.dk/

Jeg har på Det Danske Filminstituts FILMupdate skrevet tilbageskuende om nogle af Ulla Boje Rasmussens tidligere film, som på mange måder leder frem til hendes nye filmværk, som jeg opfatter som et meget modigt forsøg på at forene en poetisk observerende dokumentarstil med en speakbåret analyserende, illustreret fremsstilling.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821