Yoav Shamir: Defamation/3

Claus Christensen, redaktør på EKKO skriver i en mailmeddelelse i dag: ”Den kritiske film om fænomenet ”antisemitisme”, som DR2 har tøvet med at vise i snart to år, følger gratis med det nye nummer af Ekko.
Er ”antisemitisme” en reel trussel i dag? Eller er det snarere et skræmmeværktøj for israelske høge? De provokerende spørgsmål tager den israelske instruktør Yoav Shamir rundt i verden for at finde svar på i Defamation (”ærekrænkelse”). Han møder den jødisk-amerikanske lobbyorganisation Anti-Defamation League, men også Norman Finkelstein, der har skrevet bøger om den såkaldte holocaust-industri. ”For jøder er antisemitisme den ultimative hellige ko, og jeg har gerne villet, ikke slagte koen, men ruske den,” siger Yoav Shamir.
 
Filmen er co-produceret af SF Film Production ved Karoline Leth og har flere danskere på produktionsholdet. Det Danske Filminstitut og DR2 har bidraget med tilsammen 600.000 kr. Alligevel har DR2 i snart to år tøvet med at vise den. Mistanken melder sig, at det er filmens sarkastiske tilgang til antisemitisme, som har fået DR2 til at henlægge filmen. DR2’s chef Arne Notkin, der er tidligere formand for Dansk Zionistforbund og medlem af Det Mosaiske Troessamfund, har gennem de sidste to år givet plads til 45 timers dokumentarudsendelser med positivt fokus på Israel og jødisk historie.
 
Da Ekko for nylig stillede spørgsmål til henlæggelsen, udtalte Arne Notkin, at Ekko ”skriver sig ind i en antisemitisk myte om, at der sidder sådan en mediejøde og bestemmer, hvad folk må se og ikke se”. Ekko ser det som et spørgsmål om ytringsfrihed. I ytringsfrihedens navn kan man kritisere alle tænkelige holdninger, men hvis man kritiserer jødiske/israelske forhold, trækkes det bekvemme antisemitisme-kort. Hvilket ironisk nok netop er en af pointerne i Defamation. Med det nye nummer præsenterer Ekko filmen på dvd i samarbejde med SF Film Production. Vi udgiver filmen i director’s cut – altså præcis som instruktøren har lavet den, uden advarende introskilt eller andre af de foranstaltninger, DR2 nu stiller som betingelse for at vise filmen. Vi vil gerne give vores læsere mulighed for selv at tage stilling.”

Karsten Fledelius anmelder filmen i Information i dag.

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821