Yoav Shamir: Defamation

Jeg vil slutte mig til Ekkos efterlysning i går af denne vigtige film. Arne Notkin vil ikke vise filmen på DR2 lige nu, skønt DR har været med til at finansiere den. Det samme har DFI, men derfra holder man den ikke tilbage, meddeler Claus Ladegaard, så det er ikke nogen koordineret afvisning. Efter Nationalfilmografien er filmen da også på filmstriben.dk. Det samme meddeler bibliotek.dk, men, men det viser sig, at på filmstriben.dk er den faktisk kun tilgængelig for skoler med særlig kode og adgang. Nu, hvor vi er i kontakt med Carsten Olsen på DFI (se hans bemærkning i højre spalte), må jeg spørge ham, om han ikke godt vil gøre filmen tilgængelig på Filmstriben for os almindelige bibliotekslånere også? Nu vi for alvor er blevet nysgerrige. Hvad vi venter på, kan man se et veloplagt klip med den kontroversielle Norman Finkelstein (FOTO) illustrere på You Tube.

Så godt som muligt i min position har jeg fulgt Yoav Shamir fra hans Checkpoint (2003), som imponerede mig og berørte mig dybt til Flipping Out (2007), som skuffede mig en del. Det har jeg skrevet om her på siden. Også på den baggrund er jeg spændt på Defamation (2009), der tilsyneladende kaster lys over hele Shamirs filmiske metode og kritiske værk, som i den grad bør være tilgængeligt i dansk version. Som værk. Som DR2’s Israel serie også omtalt i Ekkos artikel. 

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821