Yoav Shamir: Flipping Out

Jeg husker Shamirs Checkpoint fra 2003 som en meget stram og konsekvent gennemført filmisk undersøgelse med observerende kamera af dagliglivet ved en israelsk kontrolpost. De medvirkende var en gruppe israelske soldater, som kameraet lærte os at kende som gruppe og som individer, som ensartede i deres militæriske udtryk og forskellige i deres møder og konfrontationer med palæstinensiske passerende. Intet forklaret, men alt forstået. Så jeg glædede mig til Shamirs fortsættelse, regnede jeg med, Flipping Out, som DR2 så prisværdigt bragte i aftes.

Men det blev en skuffelse… Shamirs nye film er en total omkalfatring af hans lille værk på nu tre film. Ændringerne i strategien kan være forberedt med 5 days fra 2005, som jeg ikke har set, men skiftet fra Checkpoint til Flipping out er markant og ulykkeligt.

Den klassiske, filmiske tradition er erstattet af tv-dokumentarens tradition, men uden at komme ind i den i dens tilsvarende skarpe journalistiske greb. Indholdet er i 2007 filmen den kedelige og belærende rapportering og information, mens det i 2003 var det stille rystende drama. Det observerende kameras iagttagelse af hændelser og samtaler er som metode erstattet af illustrerende scener og interviews med tilfældige oplysninger og synspunkter. Attituden som var gedigen kunstnerisk er ændret til en journalistisk tilgang, ok for så vidt, men det er en journalistik, som ikke beherskes som håndværk, så 2003 indsigten kunne modsvares af en rystende 2007 information.

Historien i den nye film er, at de værnepligtige soldater, kvinder og mænd, nu er færdige med tre år i krig, og de er i stort tal taget til Indien, til Goa især for at slappe af og ryge hash og det, som er værre. Måned efter måned går, og de vil ikke hjem igen. Det skulle være et problem for forældrene og for den israelske stat.

Men jeg taber interessen for disse medvirkende, de er næsten alle bare skæve og dumme at høre på. Enkelte bedre castede og et par gode interviews undervejs pynter lidt på fremstillingen, som må kaldes mådelig og unødvendig journalistik.   

Yoav Shamir: Flipping Out, Israel-Canada, 2007. 83 min. Set på DR2 i aftes. 

http://www.nfb.ca/webextension/flipping-out/  

http://tdf.filmfestival.gr/default.aspx?lang=en-US&loc=3&page=697&SectionID=24&MovieID=24

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821