Aage Rais-Nordentoft: Afvist

“Jesu budskab skal til enhver tid tale ind i vores menneskeliv. Som kirke skal vi aldrig tale partipolitik, men vi skal heller aldrig holde op med at være talerør for de svageste, hvad enten det er flygtninge, de børn og unge, der har det svært her i Århus eller helt andre grupper. Den dag, vi glemmer, at Jesu budskab også gælder i de valg, vi står i her og nu, er det jo blevet en verdensfjern kirke.”

Sådan skriver præsten i Gellerup Kirke, Annette Bennedsgaard i pressemeddelelsen om premieren på Aage Rais-Nordentofts nye film om de irakiske flygtninge fra Brorsons Kirke. Filmen får premiere i hendes kirke 15. november 13:00. Bagefter er der orgelkoncert. Kirkens organist spiller. Aarhus Filmfestival står bag arrangementet. CPH:DOX arrangerer en lignende premiere 14. november i Brorsons Kirke.

Rais-Nordentoft har haft adgang til fem timer af politiets optagelser. Pressens optagelser af begivenhederne uden for kirken (fotoet for eksempel) er måske også en del af materialet. Det mest spændende er den tænksomme vurdering af billederne og deres udtrykskraft og dernæst de moralske implikationer, Rais-Nordentoft leverer i sin films konstruktion. Til nu har jeg kun set rå, forvirrede reportager brugt som billeddækning. Nu kommer en film..

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821