Christoffer Guldbrandsen: Præsidenten

Det er så ikke, som man ellers efter pressebilledet kunne tro, Romano Prodi, der fortæller historien. Det er Guldbrandsen selv, som er fortælleren, i hvert fald af den journalistiske, handlingsbaserede historie, som er bundet i hans speak. Det er nok de fire klippere, som står for musikken, for rytmen og selve spændingen. Og spændende er det, det er bestemt en god film, en flot film, en underholdende film. Men jeg er ikke sikker på, det er en klog film. Jeg er ikke overbevist om, at Guldbrandsens historiefortælling når dybere end skolebogens oversigt, teksten har ligesom ikke litterær værkhøjde, og kun enkelte steder får klippet lov at fortælle selv, så filmisk når den heller ikke vingefang. Og så savnede jeg sådan tid til Prodis analyse, til Fischers. Nok deres især. Men, hvor er det dog netop spændende og flot med alle disse super-egoer i præcise klip fra alle de mange kampe. Imidlertid, den store film med den samlende skildring af hele kampen og selve kampen om det politiske projekt, Europas forfatning og Europas præsident, er det ikke.   

Christoffer Guldbrandsen: Præsidenten, Danmark 2011, 52 min. DR2 Dokumania 12. april 21:00. Guldbrandsens filmografi: Fogh bag facaden (2003), Rødvinsgenerationen (2004), Lykketoft finale (2005), Den hemmelige krig (2006), Dagbog fra midten (2009).

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821