Kim Bodnia: Albertis monolog

Midt i den nye udstilling på Horsens Museum er bygget en nøjagtig rekonstruktion af den celle i tugthuset, hvor P. A. Alberti sad fængslet de første to år af de otte, straffen var. Lige før jul 1910 begyndte han afsoningen.

Det særlige ved den opstilling i udstillingen er, at en 3D hologram projektion bringer et stykke dramatisk dokumentar ind. Alberti bringes til stede fremstillet af Kim Bodnia, som i en intens improviseret monolog på tre minutter giver et bud på, hvordan Albertis første nytårsaften alene med sin skæbne kan have været 180 sekunder i begyndelsen af denne nye tilværelse præget af chokket ved forandringen fra arrestens midlertidighed til tugthusets evighed og den enorme udmattelse efter den toårige retssag, hvor han havde hele forsvaret selv.

Fange nr. 75, Alberti og fængslet i Horsens. Udstilling på Horsens Museum, åbnes 22. juni. I udstillingen indgår et 3D hologram af Ole Samsøe med en monolog af Kim Bodnia. Produktion af hologram: Greentea / Homerun.      

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821