Peter Øvig Knudsen: Testamentet 1

Det var dengang i 1999 Lars von Triers idé. Den byggede på forestillingen om det åndelige testamente, den personlige sammenfatning af hele omverdenstolkningen, og så på hans møde med journalisten Peter Øvig Knudsens interviews i avis, bog og på tv, som jo var blevet en institution. Disse intervews er på én gang komplicerede afdækninger af fremragende personlighedssammensætninger og underholdende, ja, spændende fortællinger. De er dertil blevet folkeeje.

Lars von Triers idé var da videre at lade Peter Øvig forberede en række kommende film med sådanne samtaler med danskere, hvis tanker om tilværelsen formuleret netop i det medium, vi kunne ønske at arve. På arvingernes vegne bad han Peter Øvig sammen med en række sådanne testatorer oprette en række filmiske testamenter, en række dybtgående samtaler, som kunne optages på den bedste måde, filmteknik og filmkunst lige nu formåede. Det optagne materiale skulle klippes til en film og gemmes umiddelbart herefter som testamenter i et særlig notarialarkiv. Efter testators død skulle testamentet tages frem, og det åndelige bo af eksekutor fordeles blandt arvingerne ved at sendes i tv.

Ideen er forunderlig, smuk og indlysende. Vi sikrer et antal filmiske testamenter fra vort samfunds betydelige inspiratorer. Sikrer dem, mens disse mennesker intellektuelt er usvækkede, sikrer dem på det bedst mulige niveau, teknisk og filmkunstnerisk. Og gemmer dem godt. Peter Øvig Knudsen var den indlysende rigtige person til at realisere projektet. Hemmeligheden bag hans beundrede interviewteknik var jo den meget omhyggelige forundersøgelse. Var der tale om en forfatter, læste han for eksempel alle bøgerne først. Han ville med det samme researche den første person og – skriver han nu 15 år senere på sin hjemmeside ved dette første og hidtil eneste filmtestamentes tv-visning, testamentet efter Tage Skou-Hansen, som døde den 11. november:

”… Tage Skou-Hansen var et naturligt valg, da Lars von Trier og jeg skulle finde en person, der ville kunne fortælle noget væsentligt ud fra sit eget liv. Han er ikke blot en af det 20. århundredes største, danske forfattere – han har også i særdeleshed taget del i sin tid og skrevet skarpt om den, lige fra han som ung valgte at blive frihedskæmper under Besættelsen og siden skrev romanen De nøgne træer om netop de oplevelser… I oktober 2002 tilbragte jeg og et filmhold tre dage på førstesalen af Tage Skou-Hansens villa i Egå nord for Århus. Med stor ærlighed og selvironi fortalte forfatteren om nogle af de største oplevelser og traumer i sit liv…

Lars von Trier satte de filmiske rammer: Både under optagelse og klipning fulgte vi nogle af de samme minimalistiske dogmer, som han satte for Marathon-serien: Optagelserne skete hjemme hos hovedpersonen, og vi inddrog kun elementer – for eksempel fotografier og musik – som i forvejen var til stede, og som personen selv valgte Under klipningen måtte kun bruges optagelser fra selve samtalerne, og alle klip i tid blev markeret med sort skærm.

Det er ikke en film med hurtige klip og meget action. Men ved gensyn med filmen mærker jeg igen med glæde, hvordan et meget livsklogt og velformuleret menneske kan bidrage til også at gøre mig klogere, fordi han kompromisløst søger at fortælle de sandest mulige udgaver af sit livs centrale oplevelser og erkendelser.”

Testamentet 1, Danmark 2015, 57 min.

Koncept: Lars von Trier og Peter Øvig Knudsen, interview og instruktion: Peter Øvig Knudsen, foto: Thomas Mosegaard og Arne Abrahamsen, klip: Camilla Schyberg, produktion: Zentropa ved Carsten Holst og Peter Aalbæk Jensen. Sendt på DRK i går eftermiddag og kan nu streames nogle dage:

https://www.dr.dk/tv/se/testamentet/testamentet-tage-skou-hansen  (DR streaming)

http://oevig.dk/tage-skou-hansens-filmiske-testamente/  (Beskrivelsen på instruktørens hjemmeside)

Still: Bonnerup Claus, Politiken

Share your love
Allan Berg Nielsen
Allan Berg Nielsen

Allan Berg Nielsen started the first documentary cinema in Randers, Denmark way back in the 1970’es. He did so at the museum, where he was employed. He got the (16mm) films from the collection of the National Film Board of Denmark (Statens Filmcentral). He organised a film festival in his home city, became a member of the Board of Directors of the Film Board, started to write about films in diverse magazines, were a juror at several festivals and wrote television critiques in the local newspaper. From 1998-2003 Allan Berg was documentary film consultant (commissioning editor) at The Danish Film Institute, a continuation of the Film Board. Since then free lance consultant in documentary matters.

abn@filmkommentaren.dk

Articles: 821